STAFÉTA APARTMANOK SZABÁLYZATA

Ide írhatsz

Meghatározások:

Szolgáltató (szállásadó)

Egy természetes vagy jogi személy, aki ellenszolgáltatás fejében elszállásolja a vendéget.

Vendég

Egy természetes vagy jogi személy, aki a szálláshelyet igénybe veszi és vele együtt érkezik.

Szerződéses partner

Olyan külföldi vagy belföldi természetes vagy jogi személy, aki mint vendég vagy egy vendég részére az elszállásolási szerződést megköti.

Az elszállásolási szerződés

A Szolgáltató és a Szerződéses partner között megkötött szerződés.

Előfoglalás:

Az előfoglalás akkor jön létre, amikor a Vendég foglalást kezdeményez és a Szolgáltató ezt elfogadja, továbbá email-ben visszaigazolja a Vendég megrendelését.

Foglalás:

A foglalás akkor jön létre, amikor a Szerződéses partner vagy a Vendég részére a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés összegét készpénzben a helyszínen kifizeti vagy a Szolgáltató bankszámlájára előlegként átutalja az érkezés előtt 3 nappal.

Fizetési feltételek:

 • Foglaláskor a teljes összeg előre fizetendő.
 • Idegen forgalmi adó a helyszínen érkezéskor fizetendő készpénzben (bankkártyás fizetési lehetőség nincs).
 • Az átutalás költsége minden esetben a megrendelőt terheli.

Módosítási feltételek:

Időpont módosítást, kizárólag írásos egyeztetés alapján áll módunkban elfogadni.

Feltételei: lásd Lemondási feltételek

Lemondási feltételek:

 • Lemondást kizárólag írásban fogadunk el.
 • Megrendelés esetén kötbérmentes lemondásra vagy módosításra az érkezést megelőzően 5 nappal van lehetőség.
 • Az érkezést megelőző 5-1 napban a szolgáltatás díjának 50%-a kerül felszámításra.
 • Az érkezést megelőző 24 órán belül történő lemondás vagy módosítás esetén a megrendelt szolgáltatás teljes díja, azaz 100 %-a kötbérként fizetendő.

Átutalás esetén a lemondás nélküli "meg nem jelenés" esetén, a szálláshely szolgáltatást felhasználtnak tekintjük és a Szolgáltatási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A Szolgáltató általi lemondás:

Ha a Szerződéses partner vagy a Vendég az előleget még nem fizette meg, vagy az előleg befizetését nem teljesítette az előre meghatározott időpontig, a szállásadó visszaléphet az elszállásolási szerződéstől.

Amennyiben a vendég a meghatározott érkezési napon 18:00 óráig nem jelenik meg (ha azt előre nem jelzi), akkor a szállásadónak megszűnik az elszállásolási kötelezettsége, de ez alól kivételt képez, ha azt előzetesen írásban egyeztették és megállapodtak a későbbi érkezés időpontjában.

Szerződéskötés:

A szálláshely átvételekor köttetik, amikor a Vendég elfoglalja az apartmant, a Bejelentkezési lap kitöltésével átveszi azt és aláírásával igazolja.

A vendég köteles az apartman elfoglalásakor az Apartman eszközlistáján szereplő berendezéseket, használati tárgyakat ellenőrizni és amennyiben rendellenességet vagy hiányt tapasztal, azt azonnal jelezni a Szolgáltató részére. Erre az átvételtől számított 1 órán belül van lehetősége és az észrevételt minden esetben rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

A Szolgáltató kizárólag abban az esetben jogosult az elszállásolási szerződést megkötni, illetve az apartmant a Vendég rendelkezésére bocsátani, ha a Vendég a fizetési kötelezettségének eleget tett.

A szálláshely elfoglalása és elhagyása:

A szálláshelyet az érkezés napján 15:00 és 18:00 óra között lehet elfoglalni, a távozás napján pedig 08:00 és 11:00 óra között kell elhagyni és kizárólag az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a vendégek.

Korai érkezés és késői távozás a foglaltság függvényében biztosítható és külön díj ellenében lehetséges, előzetes regisztrációra nincs lehetőség.

A lefoglalt időpont idő előtti elutazása esetén, a szállásdíját nem térítjük vissza.

A szálláshely meghosszabbítása:

Az apartman igénybevételének a Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges és a további szolgáltatás teljes díjának megfizetése mellett lehetséges.

Parkolás:

 • A vendégek számára ingyenes parkolásra csak a váci vasútállomásnál lévő P+R parkolóban van lehetőség. Térítés ellenében a 300 m-re levő mélygarázsban, vagy a szállás mellett lévő utcában.

Wi-fi szolgáltatás:

 • Az apartman házban teljes körű Wi-fi elérést biztosítunk, mely szolgáltatás ingyenes.
 • A Vendég a Wi-fi csatlakozás jelszavát az apartmanba való bejelentkezéskor kapja meg.
 • A Wi-fi használata során vagy következtében a Vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az Apartman ház nem vállal felelősséget.
 • A szolgáltatást a Vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 • Az apartmanokhoz tartozik NELTFLIX előfizetés is, melyet térítésmentesen igénybe vehetnek Vendégeink.

Az apartmanház területére be nem vihető dolgok:

 • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített
  dolgok,
 • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek
  minősített anyagok,
 • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, műkincs, muzeális tárgy,
 • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
 • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
 • pszichotrop anyag,
 • lőfegyver, lőszer.
 • Az apartmanház a vendég előzetes írásban tett kérelmére, írásban engedélyezheti a be nem vihető dolog(ok) bevitelét az apartmanház területére.
 • Ha a vendég az apartmanház előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a szállás területére, akkor azt az apartmanház a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.
 • Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget az apartmanház kizárja.
 • A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az apartmanháznak.

Egészségügyi intézkedések:

Az apartmanokban teljeskörű fertőtlenítés történik, vírus elleni szerekkel. Minden apartmanban található fertőtlenítő folyadék, lázmérő illetve arcmaszk.

A szerződés lezárása vagy idő előtti felbontása:

A szerződés meghatározott időre jön létre, de ha a Vendég idő előtt elhagyja az apartmant, úgy a Szolgáltató jogosult a teljes árat felszámolni. Kivételt képez, ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett apartmant a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szállásadónak joga van azonnali hatállyal az elszállásolási szerződést felbontania a következő esetekben:

 • ha a vendég a szálláshelyet nem megfelelően vette igénybe illetve a szálláshelyen további vendéget vagy vendégeket fogad
 • ha a vendég tapintatlan és helytelen viselkedésével megsértette az együttélés szabályait
 • más vendégek tulajdonát, erkölcsét, testi épségét sérti vagy veszélyezteti
 • ha a vendég fertőző beteg és az ott tartózkodása alatt ápolásra szorul vagy más vendégek egészségét veszélyezteti

A Vendég kártérítési kötelezettsége:

Apartmanházunkban a Vendég által okozott kárról jegyzőkönyv készül és a kár minden esetben megtérítendő. Az egyes berendezési és használati tárgyak értéke az Apatrtman Eszközlistájában rögzített, az esetlegesen felmerülő egyéb károk esetén közös megegyezés vagy szakértő bevonása (Vállalkozó-Kivitelező) által meghatározott kárösszeg fizetendő. A Vendég mindazon károkért felelős, melyet Ő maga vagy az Ő felelőssége alá tartozó személy, személyek, háziállatok, stb. hibájából következett be vagy okoztak. Ezen károkat is a Vendég minden esetben maradéktalanul köteles megtéríteni.

Jelen szabályzat be nem tartásából eredő károkat, a Szolgáltató a Vendégnek kiszámlázza, melyet Ő köteles megtéríteni.

Talált tárgyak:

A vendég által itt felejtett tárgyakat 30 napig őrizzük. Írásban történő megkeresésre ezeket külön díj ellenében postázzuk (posta költség + 2000 Ft szolgáltatási díj), melynek teljes díja előre fizetendő.

A vendég megbetegedése vagy halála:

Ha egy vendég megbetegszik a szálláshelyen, akkor kérésére a Szolgáltató orvosi segítséget hívhat, de ha a Szolgáltató veszélyesnek vagy szükségesnek ítéli meg a helyzetet, vagy esetleg a vendég önállóan erre nem képes, akkor a Szolgáltató a Vendég kérése nélkül is hívhat orvosi segítséget. Ha a Vendég döntésképtelen vagy a hozzátartozóival a Szolgáltató nem tud kapcsolatot teremteni, úgy a Vendég költségére gondoskodhat az orvosi ellátásról. Ez a felelőssége a Szolgáltatónak akkor zárul le, amikor a vendég már önálló döntésre képes vagy a hozzátartozók értesültek a betegségről.

Szolgáltatónak a Szerződéses partnerrel vagy a Vendéggel szemben, illetve elhalálozás esetén a jogutóddal szemben minden felmerülő költség megtérítésére van joga (pl.: orvosi költségek, betegszállítási költség, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségei, szükséges szobafertőtlenítés, az ágy illetve az ágynemű fertőtlenítése vagy cseréje, a falak ill. a berendezési tárgyak, szőnyeg helyreállítása, amely a megbetegedés vagy elhalálozás során kárt szenvedtek, továbbá olyan költségek megtérítése, amely a használhatatlanná vált szobák kiadhatatlanságát kompenzálja, minden egyéb kár megtérítése)

A Vendég halála esetén a szerződés lezárul a Szolgáltatóval.

"VIS MAJOR"

Ha a szerződésteljesítés egy előre nem látott magasabb erő vagy esemény által lehetetlenné válik, illetve meghiúsul, a szállásadó a felmondási idő betartása nélkül felmondhatja a szerződést, tehát a szállásadó az elszállásolási kötelezettsége alól mentesül.

Háziállat nem hozható be az apartman területére.

Előzetes kérelem esetén gyermekágyat, kiskádat, fellépőt térítésmentesen bekészítünk az apartmanokba.

A Szolgáltató kötelezettsége:

 • A foglalás alapján megrendelt apartman maradéktalan biztosítása
 • A Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni.

Az esetlegesen felmerülő panaszokat a vendég köteles azonnal jelezni a Szolgáltató felé, utólagosan erre már nincs lehetőség. Apartmanházunk teljes területén Tilos a Dohányzás, kivéve az arra kijelölt helyet (udvar)!

A szobában történő dohányzás esetén, Füstmentesítés címén alkalmanként 10.000 Ft-ot számítunk fel. Megértésüket köszönjük!

Jó pihenést kívánunk!

Staféta Apartmanok csapata

...